Đèn báo Linksys Velop thể hiện trạng thái hoặt động như thế nào?

Hệ thống Wi-Fi Mesh thông minh Linksys Velop nhanh hơn so với các bộ định tuyến truyền thống và mở rộng phạm vi phủ sóng, đem lại cho bạn 100% Wi-Fi liền mạch. Hệ thống Velop bao gồm các nút (có thể kết nối lên tới 10 nút). Mỗi nút có một đèn trên đỉnh của thiết bị để cung cấp cho bạn thông tin về hoạt động của thiết bị. 
 
Bài viết này liệt kê các trạng thái hoặt động khác nhau của ánh sáng đèn báo trên thiết bị.


 Hình ảnh do người dùng thêm

 

Mô tả ánh sáng Trạng thái

 

Màu xanh nhấp nháy

 

 

Nút đang khởi động

Hình ảnh do người dùng thêm

Màu xanh đứng im

 

Node đang làm việc tuyệt vời

 

Màu tím nhấp nháy

 

 

Nút được ghép nối với điện thoại để thiết lập

 

Hình ảnh do người dùng thêm

Màu tím đứng im

 

Nút đã sẵn sàng để thiết lập

 

Màu đỏ nhấp nháy

 

 

Nút đã mất kết nối với nút chính

Hình ảnh do người dùng thêm

Màu đỏ đứng im

 

Nút đã mất kết nối với internet

 

Hình ảnh do người dùng thêm

Màu vàng đứng im

 

Nút quá xa nút khác được kết nối với hệ thống Velop của bạn

 

User-added image