Thiết lập nút Velop đầu tiên hoặc nút chính của bạn bằng kết nối PPPoE

Hình ảnh do người dùng thêm

Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn thiết lập nút đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng kết nối Giao thức điểm tới điểm qua Ethernet (PPPoE) .
 

Trước khi bạn bắt đầu

  

1. Tải về và cài đặt ứng dụng Linksys từ các  App Store® hoặc Google Play ™ . Đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất hoạt động với Velop. 
 
2. Bạn sẽ cần thông tin đăng nhập tài khoản của mình cho kết nối PPPoE từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn.
 

 

Hướng Dẫn
 

Bước 1:
Trên thiết bị di động của bạn, khởi chạy ứng dụng Linksys (Linksys app)
 
Bước 2:
Nhấn vào Khởi chạy thiết lập - Launch setup.
 
Hình ảnh do người dùng thêm

 

LƯU Ý: Nếu được nhắc, hãy nhấn Allow - Cho phép nhận thông báo. 
 
Bước 3:           
Nhấn vào A Velop system - Một hệ thống Velop . 
 
Bước 4:

Hình ảnh do người dùng thêm
      
Trên màn hình Terms and Conditions - Điều khoản và điều kiện , nhấn Agree - Đồng ý để tiếp tục.
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 5:
Nếu bạn được nhắc Create an Account - tạo tài khoản , hãy tạo tài khoản hoặc nhấn  Log in here - Đăng nhập tại đây nếu bạn có tài khoản đám mây Linksys hiện có.

Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 6:
Bạn có thể được nhắc bật Bluetooth  nếu  Bluetooth® của thiết bị của bạn bị TẮT. Kết nối Bluetooth chỉ được sử dụng cho mục đích thiết lập. 
 
Đối với thiết bị iPhone® hoặc iOS, bạn cần bật BẬT Bluetooth trong Cài đặt .

 
Hình ảnh do người dùng thêm  Hình ảnh do người dùng thêm
Hầu hết iPhone iPhone X

Đối với  thiết bị Android ™ , nhấn Bật Bluetooth .

Hình ảnh do người dùng thêm

LƯU Ý:   Một số thiết bị Android có thể nhắc bạn bật quyền truy cập vị trí BẬT để tiếp tục thiết lập. Bật Vị trí trong cài đặt của điện thoại của bạn. 

Hình ảnh do người dùng thêm

Bước 7:
Chọn  thiết lập kết nối internet hiện có của bạn  
 
a. Chọn  Modem và Router  nếu áp dụng một trong các điều sau:
  • Nếu bạn chỉ có một modem độc lập (không có bộ định tuyến).
  • Nếu bạn có một modem độc lập và một bộ định tuyến hiện tại mà bạn đang thay thế bằng Velop.
b. Chọn  Thiết bị đơn (Modem-Router)  nếu bạn có bộ định tuyến modem (thiết bị tất cả trong một). 
 
Hình ảnh do người dùng thêm

Bước 8: 
Thu thập tất cả các mục được mô tả trên màn hình. Nhấn vào  Tiếp theo khi sẵn sàng.

Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 9:
Rút phích cắm bộ đổi nguồn của bộ định tuyến hiện tại của bạn và nhấn Tiếp theo . 
 
LƯU Ý:   Nếu bạn không có bộ định tuyến, chỉ cần nhấn Tiếp theo .
 
Bước 10:
Ngắt kết nối bộ định tuyến hiện tại của bạn khỏi modem. Đặt bộ định tuyến sang một bên. 
 
LƯU Ý:   Nếu bạn không có bộ định tuyến, chỉ cần nhấn  Tiếp theo .
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 11:
Cắm dây nguồn của nút, sau đó nhấn Tiếp theo . 
 
GHI CHÚ:  Ánh sáng của nút có thể mất vài giây để hiển thị.
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 12:
Đặt nút đó ra ngoài và nhấn Next . 

LƯU Ý:   Vì nút đầu tiên của bạn sẽ được kết nối vật lý với modem bằng cáp ethernet, hãy đặt nó trong một khu vực mở không quá xa modem (theo như cáp ethernet sẽ đến).
 
Hình ảnh do người dùng thêm
  
Bước 13:
Kết nối modem với nút của bạn bằng cáp ethernet và nhấn  Tiếp theo . 

LƯU Ý:   Chọn một trong hai cổng ở dưới cùng của nút. Nút này biết phải làm gì.

 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 14:
Khi đèn có màu tím đậm, hãy nhấn  Đèn màu tím .  
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Trình hướng dẫn cài đặt sẽ tìm nút của bạn.

Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 15:
Khi ứng dụng tìm thấy nút của bạn, nhấn  Tiếp theo .
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 16:
Trong khi ứng dụng tìm kiếm internet, hãy nhấn Tôi muốn nhập các cài đặt ISP của mình theo cách thủ công .
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Nhấn Tôi có tài khoản PPPoE .

Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 17:
Nhập thông tin đăng nhập PPPoE ISP của bạn vào các trường được cung cấp. Sau đó, nhấn Tiếp theo .
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
QUAN TRỌNG:  Trong trường hợp bạn KHÔNG được nhắc cho các thông tin PPPoE và thay vào đó, hãy xem màn hình dưới đây, chỉ cần nhấn Bỏ qua và tiếp tục mà không cần internet . Điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục thiết lập chỉ với cài đặt cục bộ. Sau khi cài đặt, hãy đăng nhập vào ứng dụng Linksys để định cấu hình Cài đặt Internet .
 
Hình ảnh do người dùng thêm
Bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển và định cấu hình cài đặt PPPoE theo cách thủ công bằng cách nhấn vào  biểu tượng Trình đơn và chuyển đến Cài đặt nâng cao> Cài đặt Internet . Hình ảnh do người dùng thêm

Hình ảnh do người dùng thêm

Bước 18:

Khi bạn đã kết nối, nhấn  Tiếp theo .

Hình ảnh do người dùng thêm

 
Bước 19:
Cá nhân hóa mạng gia đình của bạn bằng cách tạo Tên Wi-Fi và Mật khẩu Wi-Fi. Khi hoàn tất, nhấn  Tiếp theo .
 
Hình ảnh do người dùng thêm

Nếu bạn được nhắc kết nối với tên Wi-Fi mới của mình, hãy chuyển đến Cài đặt> Wi-Fi của điện thoại di động   và kết nối với tên Wi-Fi Velop mới của bạn. Khi được kết nối, hãy quay lại ứng dụng Linksys để tiếp tục thiết lập.
 
Bước 20:
Chọn phòng nơi nút của bạn sau đó nhấn  Tiếp theo . 

LƯU Ý:   Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tên phòng tương ứng với vị trí thực tế của nút. Điều này sẽ cho phép bạn xác định tốt hơn nhiều nút thông qua ứng dụng Linksys.
 
Bước 21:
Nút của bạn được thiết lập. Nhấn vào Tiếp theo .
 
Hình ảnh do người dùng thêm
 
Bước 22:
Nếu bạn có nút khác để thêm, hãy chọn Thêm nút khác . Nếu không, hãy nhấn vào Đó là nó cho Hiện hành . 

LƯU Ý:  Bạn luôn có thể thêm nút sau bằng cách đăng nhập vào trang tổng quan Velop. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy nhấp vào 
đây .

 
Hình ảnh do người dùng thêm

Các cập nhật trong tương lai sẽ tự động xảy ra qua đêm và sẽ chỉ mất vài phút. Bạn thậm chí sẽ không nhận thấy chúng. Nhấn vào Tiếp theo .

Hình ảnh do người dùng thêm

Bước 23:
Nếu có phần sụn mới, nút của bạn sẽ tải xuống và cập nhật.   
 
Bước 24:
Bạn đã hoàn tất. Nhấn vào Đi tới Trang tổng quan để nhập cài đặt ứng dụng Linksys. 
LƯU Ý:   Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu quản trị của Velop sau khi thiết lập. Trong quá trình thiết lập, mật khẩu ngẫu nhiên được tạo để đảm bảo cài đặt quản trị viên. Để biết hướng dẫn về cách thay đổi mật khẩu quản trị của bạn, hãy nhấp vào đây .

Hình ảnh do người dùng thêm